Katarzyna Kożuch - Gestalt

Gestalt to jeden z nurtów w psychoterapii.

Rozwijał się początkowo w Stanach Zjednoczonych, ale jego korzenie są silnie związane z filozofią europejską. Czerpie z egzystencjalizmu, fenomenologii, psychologii postaci a nawet psychoanalizy.

Jest to psychoterapia, w której między klientem i terapeutą zawiązuje się autentyczna relacja. Dąży się w niej do równości, do podmiotowego spotkania JA-TY.

Właśnie taka relacja jest terapeutyczna. Ta forma terapii uczy rozpoznawania swoich potrzeb, doświadczania dotąd niedostępnych emocji i wyrażania ich.  Umożliwia odkrycie mechanizmów, którymi posługuje się dana osoba. Uczy takiego sposobu działania, który zaspokaja potrzebę. Daje większą elastyczność zachowania.

W tym nurcie człowiek traktowany jest holistycznie, jest całością psychofizyczną.

Psychoterapia ta kojarzona jest najczęściej z dążeniem do domykania, zakańczania pewnych otwartych jeszcze spraw. Zakłada, że można prawdziwie przejść do następnego etapu dopiero wtedy, kiedy poprzedni został odpowiednio zakończony. Gestalt pomaga przyjrzeć się takim niedomkniętym kwestiom i uwolnić uwięzioną tam energię, zrobić krok do przodu.

Psychoterapia Gestalt pozwala na ponowną integrację nie tylko ciała i psychiki, ale także w obszarze świadomości. Pozwala odkryć i włączyć do świadomości takie aspekty siebie, z których jednostka musiała zrezygnować w trakcie rozwoju, aby przystosować się do trudnej sytuacji, do zagrożenia ze strony świata zewnętrznego. 

Terapia uczy twórczego przystosowania się do tego, co niesie świat zewnętrzny. Działania terapeuty są twórcze, uwalniają spontaniczność. Wśród swoich narzędzi ma psychodramę, eksperyment czy pracę z ciałem.